A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bao cao

UBND HUYỆN KỲ ANH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KỲ HỢP                       Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

       Số:   /BC-TH                                            Kỳ Hợp, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

BÁO CÁO

Về những điều kiện để thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và các tiêu chuẩn về nông thôn mới năm 2018

( Tính đến ngày 05/10/2018 )

                   Kính gửi: Thầy giáo Vũ Xuân Lạng – Chuyên viên Phòng GD&ĐT

  1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN CÒN THIẾU:

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị tính

Giải pháp tạm thời

Tổ chức, cá nhân chịu

trách nhiệm giải quyết

Ghi chú

I

Về con người:

 

 

 

 

 

1

Giáo viên dạy ngoại ngữ

01

Người

Hợp đồng

UBND huyện Kỳ Anh

 

2

Nhân viên thiết bị, thư viện

01

Người

Chưa có hợp đồng

UBND huyện Kỳ Anh

 

II

Cơ sở vật chất:

 

 

 

 

 

1

Bàn ghế học sinh, giáo viên phòng học ngoại ngữ

21

Bộ

Dạy ghép

UBND xã Kỳ Họp

 

2

Bảng chống loá lóp 1

02

Cái

Dùng bảng tạm

UBND xã Kỳ Họp

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐÃ CÓ:

TT

Nội dung

Số lượng

Đơn vị tính

Còn thiếu

Thực trạng

Ghi chú

I

Về đội ngũ

 

 

 

 

 

1

Giáo viên văn hoá

12

Người

 

Đạt chuẩn trở lên

TL:1,5

2

Hành chính

01

Người

01

Đạt chuẩn, năng lực tốt

 

3

Cán bộ quản lý

02

Người

 

Đạt chuẩn

 

4

Giáo viên AN,MT

02

Người

 

Đạt chuẩn trở lên

 

5

Giáo viên ngoại ngữ

0

Người

01

Hợp đồng 1

 

II

Trường lớp

 

 

 

 

 

1

Số học sinh

197

em

 

Tỷ lệ huy động 100%

 

2

Số lớp

8

Lớp

 

Đạt chuẩn

 

3

Phòng học

8

Phòng

 

Kiên cố, Khá

 

4

Phòng chức năng

10

Phòng

 

Kiên cố, Cấp 4, Tạm

 

5

Nhà ở nội trú

6

Phòng

 

Cấp 4, khá

 

6

Nhà xe (GV,HS)

2

Cái

 

Đạt yêu cầu

 

7

Nhà vệ sinh (GV,HS)

2

Cái

 

Đạt chuẩn

 

8

Bàn ghế HS

126

bộ

20

Đạt chuẩn

 

9

Bảng chống loá

9

Cái

02

9 đạt yêu cầu, 02 cái kém

 

10

Máy chiếu

3

Cái

 

02 còn tốt, 01 kém

 

11

Hàng rào xây

300

m

100

Hàng rào xây 300 m, hàng dây kẽm 100 m

 

  1. TIÊU CHUẨN NHÀ TRƯỜNG:
  1. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tháng 8 năm 2018
  2. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi: 52/52 em; TL: 100%
  3. Tỷ lệ học sinh lớp 5 Hoàn thành CTTH: 46/46 em, TL:100%
  4. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt: 196/197em, TL: 99,5%
  5. Học sinh khuyết tật: 3 em
  6. Cảnh quan nhà trường xanh – sạch - đẹp

          Trên đây là những số liệu cơ bản về trường Tiểu học Kỳ Hợp trong năm học 2018 – 2019. Kính mong thầy xem xét và góp ý.

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                             Nguyễn Tấn Đạt

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan